Tore Wretman Symposiet

Tore Wretman Symposiet 2022

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv

Abstracts

Abstracthantering och Conference Proceedings

Vi tar med glädje emot bidrag i form av vetenskapliga abstracts eller diskussionsunderlag inom policyområden till de tio research tracks och tre policy tracks som redovisas nedan. Skicka in ditt bidrag senast den 25 oktober 2022. Respektive abstract får innehålla max 1500 tecken. Nordic Association for Food Studies (NAFS), som är en av de fyra arrangörsorganisationerna för symposiet kommer att sammanställa alla bidrag i form av ”conference proceedings”.

Tracks och track-organisatörer

Symposiet har för närvarande accepterat tretton tracks, varav tio är research tracks och tre policy tracks. Förslag till bidrag i form av abstracts på forskningsbidrag eller diskussionsunderlag ska skickas in dels via abstractsystemet här på hemsidan och dels till nedan listade track-organisatörer. De olika tracksen är självorganiserande, och track-organisatörerna svarar för att sätta samman de olika bidragen och diskussionerna till olika sessioner. De som arrangerar ett track har också möjlighet att välja språk på de olika sessionerna, liksom formen för bidragen och presentationerna. Namn och e-postadresser till respektive track-organisatör framgår nedan.

Research Tracks

2 Innovations within Meals and Gastronomy – Sensory Challenges and Opportunities
Pernilla Sandvik, docent, inst. för kostvetenskap Uppsala universitet (pernilla.sandvik@ikv.uu.se)

3 Social science approaches to the study of meals
Nicklas Neuman, docent, inst. för kostvet, Uppsala universitet (nicklas.neuman@ikv.uu.se)

4 Måltider och Hälsa – rapporter från forskningsfronten!
Stephan Rössner, prof. em. hälsoinriktad beteendeforskning, KI (stephan@rossner.se)

5 Gastronomy through food technology – promise or threat?
Håkan Jönsson, prof. inst. människa och samhälle, SLU (hakan.jonsson@food.lth.se)

6 Gastronomin möter konsten – en svensk forskningsagenda
Pierre Guillet de Monthoux, vis. prof., HHS
(Pierre.GuilletdeMonthoux@hhs.se)

7 Fashion and branding of food, meals, and gastronomy
PO Berg, prof. em. företagsekonomi, Stockholms universitet
(pob@sbs.su.se)

8 Måltider filosofi och religion – Meals, philosophy and religion
Göran Eidevall, prof. bibelvetenskap, Uppsala universitet (goran.eidevall@teol.uu.se)

9 Mat-Rätt – ett uppdaterat juridiskt perspektiv på måltiden
Peter Melz, prof. em. finansrätt, Stockholms universitet (peter.melz@juridicum.su.se)

10 Gastronomy, hospitality and craft – understanding restaurant practice
Henrik Scander, lektor, Restaurang och Hotell Högskolan, Örebro universitet (henrik.scander@oru.se)

Policy Tracks

11 Måltiden som strategisk kommunikation
Magnus Gröntoft, agronom, sekr. i Måltidsakadmien (magnus.grontoft@icloud.com)

12 Måltidsutbildning inför framtiden: Krav, behov, visioner
Jan Annerstedt, prof.em. i företagsekonomi, CBS
(jan@annerstedt.com)

13 Fika – en nyckel till Sverige
Stina Almroth, PhD
(stina.almroth@fikamadeinsweden.com)

Kontakt

Akademi konferens
Telefon + 46 (0) 18 67 10 03
E-post: torewretmansymposiet2022@akademikonferens.se

Viktiga datum

25 oktober sista dag för inlämning av abstract

25 oktober sista anmälningsdag

1-2 november symposiet äger rum