Tore Wretman Symposiet

Tore Wretman Symposiet 2022

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv

Program

Tider och hållpunkter

Symposiet inleds tisdagen den 1 november kl. 13.00, och avslutas onsdagen den 2 november kl. 14.00. En gemensam middag för samtliga presentatörer och deltagare arrangeras på tisdagskvällen med start kl. 18:30. Innan middagen bjuds det på gemensamt mingel från kl. 17:30. Fikapauser hålls mellan kl. 15:30- 16:00 på tisdagen, och mellan kl. 10:30-11:00 på onsdagen. Symposiet avslutas onsdagen den 2 november med en gemensam lunch, summering och avslutning mellan kl. 12:30- 14:00. Se översiktsbild nedan. Samtliga sessioner kommer att hållas i hus 2 och hus 4 på det nybyggda Campus Albano vid Stockholms universitet, med besöksadress Albanovägen 18. Middag och lunch serveras i restaurang Proviant Albano på Albanovägen 24.

Research Tracks och Policy Tracks


Måltidsforskning som vetenskapligt område är både snabbt växande multisensoriskt, mångvetenskapligt och sträcker sig dessutom över många branscher och politikområden. Vi har därför valt att bygga upp symposiet kring ett antal parallella tematiska forsknings- och policytracks för att täcka den intressanta och viktiga forsknings och politikutveckling som idag sker inom området i Sverige. 

Vi inviterar alla måltidsintresserade forskare, debattörer, producenter och företagare att bidra med sina egna forskningsresultat, erfarenheter, synpunkter och förslag i Tore Wretman Symposiets olika spår och sessioner. Utifrån inkomna förslag sammanställs symposieprogrammet, som förhoppningsvis speglar måltidsområdets hela bredd och internationella relevans. 

 Symposiet kommer att bestå av två olika typer av tracks, både ”research tracks” med ambitionen att lyfta fram fronterna inom den mångvetenskapliga svenska måltidsforskningen, och ”policy tracks” som tar upp centrala frågor för utvecklingen av måltidsområdet i Sverige idag. 

Observera att programmet är preliminärt och komma att uppdateras fram till och med symposiets start.

Symposiumstruktur

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att uppdateras fram till och med symposiets start.

Översikt tracks

Research Tracks

 • Innovations within Meals and Gastronomy – Sensory Challenges and Opportunities
 • Social science approaches to the study of meals
 • Måltider och Hälsa – rapporter från forskningsfronten!
 • Gastronomy through food technology – promise or threat?
 • Gastronomin möter konsten – en svensk forskningsagenda
 • Branding places through food, meals, and gastronomy
 • Religion och Måltider
 • Mat-Rätt – ett uppdaterat juridiskt perspektiv på måltiden
 • Gastronomy, hospitality and craft – understanding restaurant practice

 

Policy Tracks

 • Måltiden som strategisk kommunikation
 • Måltidsutbildning i framtiden – en kravspecifikation Måltidsutbildning inför framtiden: Krav, behov, visioner
 • Fika – en nyckel till Sverige

 

 

 

 

Kontakt

Akademi konferens
Telefon + 46 (0) 18 67 10 03
E-post: torewretmansymposiet2022@akademikonferens.se

Viktiga datum

25 oktober sista dag för inlämning av abstract

25 oktober sista anmälningsdag

1-2 november symposiet äger rum