Tore Wretman Symposiet

Tore Wretman Symposiet 2022

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv

Tracks, sessioner och presentatörer

Research Tracks (2- 10)

2. Innovations within Meals and Gastronomy – Sensory Challenges and Opportunities

Ordförande: Pernilla Sandvik, docent, inst. för kostvetenskap, Uppsala universitet (pernilla.sandvik@ikv.uu.se)

Track 2, session 1- Sensorisk kvalitet och kommunikation nu och då

 • Smakens industrialisering: Slutsatser från ett forskningsprojekt om de sensoriska livsmedelsvetenskapernas framväxt
  Daniel Normark och Ingemar Pettersson
  Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
  (daniel.normark@ekhist.uu.se)
 • Gastronomisk och sensorisk kvalitet på odlad fisk – Vad innebär ett gastronomiskt värde?
  Åsa Öström, Johan Swahn och Mihaela Mihnea
  Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
  (asa.ostrom@oru.se)

 • Food for Thought; Sense Hacking in Sensory and Consumer Research?!
  Johan Swahn
  Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
  (Johan.swahn@oru.se
 • Pilot for testing the suitability of Seaweed-enriched crackers in a cross-European study
  Pernilla Sandvik1, Monica Laureati2, Susanne Neugart3, Noemi Sofia Rabitti2, Joachim J. Schouteten4
  Institutionen för kostvetenskap1, Uppsala Universitet, University of Milan2, University of Göttingen3, Ghent University4
  (pernilla.sandvik@ikv.uu.se)


  Track 2, session 2 – Drycker- Tillgänglighet, kommunikation och konsumenters preferenser

 • Operation Vin: Uncorking the Swedish Wine Market
  Luigi Servadio, Jönköping International Business School, Sweden
  Jacob Östberg, Stockholms Universitet
  (Luigi.servadio@ju.se)

 • Rewine the world
  Anders Herdenstam, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
  (anders.herdenstam@oru.se)

 • Nya kaffesurrogat på 1800-talet: nyttighet, smak och doft
  Michal Salomonik, Institutionen för kost och måltidsvetenskap, Umeå universitet
  (michal.salamonik@umu.se)

 • Does panel expertise affect perception of particulated food? A case on root-vegetable purrees.
  Mihaela Mihnea, Örebro Universitet
  (mihaela.mihnea@oru.se)

Track 2, session 3- Sensorik för hållbart ätande

 • Swidden rye – an ancient crop and a future food candidate
  Karin Wendin1, Jonsson A2, Ortman T3, Zamaratskaia G3, Gerhardt K3
  Högskolan i Kristianstad1, Köpenhamns universitet2, Sveriges Lantbruksuniversitet3
  (Karin.wendin@hkr.se)
 • Association between consumers’ attachment towards meat on sensory properties and preferences of plant-based meat alternatives
  Ansung Kim1, Öström Å1, Mihnea M1, Sörensen V2, Oberrauter L2Niimi J2
  Restaurang- och hotellhögskolan1, Örebro universitet, RISE Research institute of Sweden2
  (ansung.kim@oru.se)
 • Initiating the use of olfactory enhancement to promote healthy eating
  Linnea Apelman
  Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

  (Linnea.apelman@ikv.uu.se)

   

 • Bowl vs Plate? How the shape of the plate affects our perception of healthiness
  Johan Swahn

  Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet
  (Johan.swahn@oru.se) 

 

3.  Social science approaches to the study of meals

Ordförande: Nicklas Neuman, docent, inst. för kostvet, Uppsala universitet (nicklas.neuman@ikv.uu.se)

 • Approaching the Meal Through Historical Texts
  Helga Müllneritsch, PhD

  Department of Modern Languages, Uppsala University
  (helga.mullneritsch@moderna.uu.se)
 • Studying Meals Beyond the Nature/Culture Dichotomy or Why Commensality Cannot Be Reduced to “Veneer Theory” Analysis
  Nicklas Neuman, Associate Professor

  Department of Food Studies, Nutrition and Dietetics, Uppsala University
  (nicklas.neuman@ikv.uu.se)
 • Understanding the Experiences of Cooking and Eating Together Among People With Intellectual Disabilities is Challenging
  Maria Nyberg, Associate Professor Department of Food and Meal Science

  (maria.nyberg@hkr.se )
  Eva-Lena Einberg, PhD 1, Department of Nursing and Integrated Health Sciences
  Kristianstad University
  (evalena.einberg@hkr.se)
 • Studying Hikers’ Meals, Informed by Social Practice Theory, In-Situ in the Swedish Mountains: Doing Ethnographic Fieldwork in Less Than Optimal Conditions
  Joachim Sundqvist, PhD

  Department of Food, Nutrition and Culinary Science, Umeå University
  (joachim.sundqvist@umu.se)

   

 • Rare voices in domestic life: Pitfalls and photo diaries when studying Swedish single fathers’ parenting
  Susanna Molander
  Stockholm Business School, Stockholm University
  (susanna.molander@sbs.su.se)
 • Diffusion of Eating Behavior in Different Social Networks: A Randomized Controlled Trial Carolin Zorell1 School of Humanities, Education and Social Sciences
  Ansung Kim
  School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Örebro University
  (ansung.kim@oru.se)
  Nicklas Neuman
  Department of Food Studies, Nutrition and Dietetics, Uppsala University

   

4. Måltider och Hälsa – rapporter från forskningsfronten!

Ordförande: Stephan Rössner, prof. em. hälsoinriktad beteendeforskning, KI, (stephan@rossner.se)

 • Den smaklösa måltiden: Två pågående projekt om att leva med bestående lukt- och smakförändringar efter covid-19-infektion
  Elin Lövestam, Nicklas Neuman, Pernilla Sandvik
  Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet

 •  Människans reglering av måtidens energiinnehåll
  Ingrid Larsson, näringsfysiolog, docent Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademien
  (ingrid.larsson@medfak.gu.se)

 • Null findings – realitychecking optimistic hypotesis in nutrition research
  Stephan Rössner, prof. em., Karolinska Institutet

   

 • Samband mellan viktminskning och ätbeteenden hus unga vuxna med obesitas
  Stephanie Bonn, Liisa Tolvanen, Anne Christenson, Helén Eke, Ylva Trolle Lagerros
  Avdelningen för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna Karolinska Institutet och

  Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum Region Stockholm
  (stephanie.bonn@ki.se)

   

5. Gastronomy through food technology – promise or threat?

Ordförande: Håkan Jönsson, prof. inst. människa och samhälle, SLU, (hakan.jonsson@food.lth.se)

 • Vad kan livsmedelstekniken av idag lära av historien?
  Håkan Jönsson
  Lunds universitet, Institutionen för livsmedelsteknik

 • Meat that has been frozen and thawed – compatible with high gastronomic standards?
  Viktoria Olsson, Högskolan i Kristianstad
  (viktoria.olsson@hkr.se)
  • Machine versus Nature: A Multidisciplinary approach evaluating novel robot cultivation systems combining AI with chemical and sensory analysis
   Anders Herdenstam
   School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science /Campus Grythyttan/Örebro University
   (anders.herdenstam@oru.se)

    

  • The future of meals is plant-based
   Armando Perez-Cueto
   Umeå Universitet – Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
   (armando.perez@umu.se)

  • Ultraprocessad mat-hot mot hälsa och god matkultur?
   Björn Bergström, Lunds tekniska högskola
   (bjorn.bergenstahl@food.lth.se)

    

  6. Gastronomin möter konsten – en svensk forskningsagenda

  Ordförande: Pierre Guillet de Monthoux, vis. prof., HHS (Pierre.GuilletdeMonthoux@hhs.se)

  • Aesthetics as Exploring the Spiritual in the Social
   Pierre Guillet de Monthoux, vis. prof., HHS

  • Den dukade bilden av oss själva – Gastronomi mellan förnuft, känsla och praktiskt görande, en konst
   Magnus Silfverhielm. Arkitekt, prof. Växjö univ.

    

  • Måltiden som konstart
   Carl Jan Granqvist, Gastronomiska Akademien
  • Måltidsfotografi – ett sätt att göra hantverk till konst
   Bianca Brandon Cox, Fotograf, Visit Sweden 

  • Glaset på bordet – en form av estetisk gestaltning av Måltidens betydelse
   Erik Lagerbielke. Prof. i design Växjö univ, formgivare
  • Sinnesupplevelsens estetik: vinprovaren, i gränslandet mellan konsten och vetenskapen
   Anders Herdenstam. Lektor Örebro univ. 

  7.  Branding places through food, meals, and gastronomy

  Ordförande: PO Berg, prof. em. företagsekonomi, Stockholms universitet (pob@sbs.su.se)

  • The sensory organization of place – Enacting atmospheres through food meals and gastronomy
   Per Olof Berg, prof. em.  Stockholm Business School, Stockholm University, Sweden
   Guje Sevón. Prof. ema. Stockholm School of Economics, Sweden
  • The Taste Script of Foodieness in the revival of Swedish Urban Life through Street Food
   Markus Klasson, doktorand Lunds Universitet
   (marcus.klasson@fek.lu.se)
  • Spatializing the global UNESCO Creative City Network (UCCN) brand: An assessment of sustainable development in place brand management practices
   Andrea Lucarelli, Associate Professor, Stockholm University (presenter) 
   Chiara Rinaldi, Researcher, “Ca Foscari” University of Venice
   Massimo Giovanardi, Associate Professor, University of Bologna- Campus Rimini
   Markus Klasson, doktorand i Lund om Food Track Marknad i Sverige
  • The creation of culinary spaces in Sweden through the distribution of gourmet restaurants
   Ute Walter,  professor Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Grythyttan
   Dieter K Müller, professor Umeå University, Department of Geography
   Annica Långvall, doktorand Umeå University, Department of Food, Nutrition and Culinary Science


  8. Religion och Måltider

  Ordförande: Göran Eidevall, prof. bibelvetenskap, Uppsala universitet (goran.eidevall@teol.uu.se)

  • Mat, miljö och rättvisa. Judisk aktivism i en ny tid
   Lena Roos, Prof. religionshistoria, Södertörns högskola
   (lena.roos@sh.se)
  • Fasta och fest, svenska ramadantraditioner under utveckling
   Jenny Berglund, Prof. religionsdidaktik, Stockholms universitet
   (jenny.berglund@su.se)
  • Gott och rätt? Hur etiken kan hjälpa till vid valet av mat
   Anna T. Höglund, Prof. vårdetik, Uppsala Universitet
   (anna.hoglund@crb.uu.se)
  • Överlevnadsstrategier vid klostret i Phoka
   FD Ulrica Söderlind, lektor i kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet
   (ulrica.soderlind@umu.se)
  • Måltider och ’nätverkande’ – på Bibelns tid och idag
   Prof. Göran Eidevall, bibelvetenskap, Uppsala universitet
   (goran.eidevall@teol.uu.se)
  • Några livsmedels teologiska betydelse
   TD Kjell Kallenberg, Uppsala universitet
   (kkallenberg@telia.com)
  • Från förbjudet till rekommendabelt – Att njuta av måltiden
   TD Martin Lind, biskop em., Linköping
   (martin.lindilund@gmail.com)

    

  9. Mat-Rätt – ett uppdaterat juridiskt perspektiv på måltiden

  Ordförande: Peter Melz, prof. em. finansrätt, Stockholms universitet (peter.melz@juridicum.su.se)

  • Några spridda reflektioner om rättsliga aspekter på restaurangbesök
   Axel Calissendorff, Advokat
  • Kokkonstens rättsskydd – från rättsskyddade innovationer till oskyddade konstformer. Inspiration, lånade pärlor eller plagiat – smak, doft och presentation som rättsliga fenomen
   Jan Rosén, prof. em. i civilrätt
  • Maträtt hemma eller på krogen? Lägre moms och skatteregler för representation
   Peter Melz, prof. em. i finansrätt

    

  10. Gastronomy, hospitality and craft – understanding restaurant practice

  Ordförande: Henrik Scander, lektor, Restaurang och Hotell Högskolan, Örebro universitet (henrik.scander@oru.se)

  • Educating Professionals Fit for the Future: Applying the Conscious Meal Model in Food Services
   Cecilia Magnusson Sporre, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
   (cecilia.magnusson.sporre@gu.se)
   Päivi Palojoki, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
   (Paivi.palojoki@gu.se)

  • The contemporary culinary hospitality identity in restaurant dining rooms
   Kajsa Hult, doktorand, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science, Örebro University Örebro Universitet
   (kajsa.hult@oru.se)

  • Sommelierens estetiska hantverk – Vinprovning som aristotelisk kunskap i handling
   Henrik Scander, lektor, Restaurang och Hotell Högskolan, Örebro universitet
   Anders Herdenstam, Restaurang och hotellhögskolan, Örebro universitet
   (Anders.herdenstam@oru.se)
   Mischa Billing, Restaurang och hotellhögskolan, Örebro universitet

  • Vad sker i servitörens praktik?
   Lars Eriksson, PhD i Måltidskunskap, Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro universitet
   (Lars.G.Eriksson@oru.se)

   Policy tracks (11-13)


   11. Måltiden som strategisk kommunikation

   Ordförande: Magnus Gröntoft, agronom, sekr. i Måltidsakadmien (magnus.grontoft@icloud.com)

   • Måltiden som strategisk kommunikation
    Magnus Gröntoft, agronom, sekr. i Måltidsakadmien
   • Från hummer till råraka – 40 år av måltidsstrategiskt tänkande
    Lars Hjalmar, Wide ambassadör
   • Walk the talk – måltiden som visar vad vi vill
    Anna Richert, senior matexpert på WWF
   • Nordic Food Diplomacy
    Charlotta Ranert, fd. Nordiska ministerrådet’
   • Måltid och representation ur en restauratörs synvinkel (preliminär titel)
    Maria Stridh, Mässrestauranger
   • Diskussion – Hur kan vi förändra synen på måltidsrepresentation till en positiv resurs

    

   12. Måltidsutbildning inför framtiden: Krav, behov, visioner

   Ordförande: Jan Annerstedt, prof. em. i företagsekonomi, CBS (jan@annerstedt.com)

   • Ny Nordisk Mat: Fokus på utbildning, kompetensförsörjning och arbetsliv. Hur ökar vi attraktionskraften för mat- och restaurangbranschen som hållbar framtidsbransch?
    Viktoria Olsson, Gastronomiprogrammet och Magisterprogrammet i mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad
    Bettina Lindfors, projektledare Ny Nordisk Mat (via länk?)

    

   • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling: Kvalitet leder till attraktivitet.
    Peter Thomelius, Chef kompetensförsörjning, Visita, om framtidens besöksnäringsutbildningar på gymnasiet, yrkeshögskolor, universitet och företag.

   • Utbildningssystem, kompetensutveckling och validering: Ett partsgemensamt utbildningssystem utifrån kvalificerade yrkesroller
    Malin Ackholt, Förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket
   • Upprop för framtidens måltidsutbildningar: Hur skapa utbildningskoncept för en framtidsinriktad bransch och särskilt attrahera unga?
    Stiftelsen Culinary Crafts: Karsten Thurfjell (ständig sekretetare, Gastronomiska Akademien), Anna Zachrisson (tidigare rektor, Thomasgymnasiet, Strängnäs), Maria Printz (Ordförande, Stiftelsen Culinary Crafts) och Ami Hovstadius (kommunikationskonsult, gastronomi och måltidsturism)

   • Hem- och konsumentkunskap: Om lärande, mat och måltider i grundskolan
    Albina Granberg, Kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet

   • Måltidsutbildningar på Masternivå: Vilka universitet och högskolor i Europa har utbildningsprogram med möjlighet till samarbete med Sverige?
    Jan Annerstedt, professor emeritus, CBS, Köpenhamn

   • Forskning som underlag för kompetensutveckling
    Malin Ackholt, Förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket, om Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond

    

   13. Fika – en nyckel till Sverige

   Ordförande: Stina Almroth, PhD (stina.almroth@fikamadeinsweden.com)

   • Fika – en nyckel till Sverige

   Stina Almroth

   PhD, ​​Författare till boken Fika: Made in Sweden, www.fikamadeinsweden.com

   • Turistprofessorns syn på fika och vikten av ett utifrånperspektiv

   Thomas Blom, professor Kulturgeografi, Karlstad universitet

   • Hur kan vi ta lärdom av Japans tecermoni

   Thomas Ekholm, Utbildningsadministratör, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

   (thomas.ekholm@gu.se)

   • Fikapausen – Betydelsefull arena för kunskapsöverföring

   Anna Jonsson

   Docent och Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

    

   • Fikamöten spelar nyckelroll i innovationsarbete

   Gunnar Westling

   Docent och Universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

   (gunnar@framship.com)

   • Småpratet under fikapausen främjar innovationer

   Gunnar Ekman, rektor, medgrundare River Jump

   (info@gunnarekman.com)

   • Bakningen är viktigaste hemkunskapen
    Albina Granberg
    Lektor, inst. för kost och måltidsvetenskap, Umeå universitet
    (albina.granberg@umu.se)

   • Fikaforskningen är där måltidsforskningen var för 20 år sedan

   Henrik Scander

   Universitetslektor, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet

   • Immateriella kulturfenomen – som fika – förenklas och kommersialiseras
    Mia Larsson

   Centrum för tjänsteforskning, Handelshögskolan, Karlstads Universitet

   (mia.larsson@kau.se)

   • Kan FIKA stärka Sverige som global affärspartner?

   Lena Sellgren

   Chefsekonom, Business Sweden

   • Kan FIKA stärka varumärket Sverige?

   Christian Biller

   Varumärkesstrateg, Svenska Institutet

   • Kan FIKA stärka Sverige som besöksmål?

   Bianca Brandon-Cox

   Temaspecialist måltidsturism, Visit Sweden

   Kontakt

   Akademi konferens
   Telefon + 46 (0) 18 67 10 03
   E-post: torewretmansymposiet2022@akademikonferens.se

   Viktiga datum

   25 oktober sista dag för inlämning av abstract

   25 oktober sista anmälningsdag

   1-2 november symposiet äger rum